Τόσα χρόνια «μόδα» ήταν ο φόβος και η σιωπή, τώρα «μόδα» γίνεται η Αλήθεια!