Η κυβέρνηση ανατρέπει τις βασικές αρχές του συλλογικού εργατικού δικαίου
SOOC NICK PALEOLOGOS