412 άνθρωποι διασώθηκαν στην Κεντρική Μεσόγειο από την οργάνωση Sea Watch