Αλληλεγγύη στην πράξη: Ζεστό φαγητό για τους ναυαγούς μετανάστες από τους Σελινιώτες