Απανθρωπιά: Γάλλοι στυνομικοί άνοιξαν πυρ εναντίον λέμβου με μετανάστες στη Δουνκέρκη