Δεν υπάρχει κλιματική δικαιοσύνη χωρίς δικαιοσύνη για πρόσφυγες και μετανάστες
UNHCR ACHILLEAS ZAVALLIS