Διεθνής διασυρμός και πάλι: Guardian – «Δεν λειτουργεί, ούτε υπάρχει δικαιοσύνη στην Ελλάδα»