Εκκενώνεται το ΠΙΚΠΑ – Διακόπτεται η λειτουργία της δομής φιλοξενίας