Επείγουσα διάθεση του εμβολίου σε εκατομμύρια πρόσφυγες