Η Δανία απελαύνει πρόσφυγες και τους στέλνει πίσω στη Συρία
GETTY IMAGES