Υγρός τάφος το Αιγαίο για πρόσφυγα που προσπαθούσε να φτάσει κολυμπώντας στην Κω
AP