Καταγγελίες για αστυνομική αυθαιρεσία στη Λέσβο: “Γδύσιμο και έλεγχος γεννητικών οργάνων!”