«Κοιμήθηκαν 13.000 άνθρωποι στις άκρες των δρόμων»