Μια Παναγιά θρηνεί το παιδί της ενώ υποκριτές Φαρισαίοι σε θέσεις εξουσίας γιορτάζουν
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ