Ναυάγιο Πύλου: Ένας χρόνος χωρίς δικαιοσύνη
ORIGINAL PHOTO: REUTERS