Νέα δομή προσφύγων στη Σάμο: Περιστολή δικαιωμάτων και συνθήκες φυλακής