Ο Δήμος Μυτιλήνης επέβαλε πρόστιμο στους «Γιατρούς χωρίς Σύνορα»