Ο λαός σώζει & πάλι τον λαό: Κύμα στήριξης έστειλε τον Munzir και τον Mustafa μακριά από τη φρίκη του πολέμου