Ο Ταχέρ από την προσφυγική δομή στην Κάτω Μηλιά υπότροφος σε Αμερικανικό Παν/μιο