Οι ντόπιοι εμποδίζουν τους «Γιατρούς Χωρίς Σύνορα» να πάνε στη Μόρια για να περιθάλψουν όσους το χρειάζονται