Οι προσπάθειες ευοδώθηκαν: Τα ΕΛΤΑ τιμούν τους πρώτους προσφυγικούς συνοικισμούς