Πανευρωπαϊκή κατακραυγή στην Ελλάδα για το ηχητικό κανόνι, που παραβιάζει θεμελιώδη δικαιώματα