Παρίσι: 300 πρόσφυγες κατασκηνώνουν μπροστά από το δημαρχείο και ζητούν στέγαση
COURTESY UTOPIA 56