Πολίτες στη Λέσβο ζητούν να τους επιτραπεί να πάρουν πρόσφυγες στα σπίτια τους λόγω κακοκαιρίας