Πρόσφυγες και μετανάστες σε άθλια κατάσταση στα σύνορα Πολωνίας-Γερμανίας