Πτώμα μετανάστη επιπλέει για εβδομάδες στη Μεσόγειο