Σον Μπίντερ: «Μέσα από τη δίωξή μου αποθαρρύνονται και άλλοι διασώστες προσφύγων»