«Στα σκουπίδια» σήμερα, περισσότερα από 30.000 ευρώ!