Στον θάνατο του 25χρονου Ανουάρ συνοψίζεται όλη η τραγωδία του προσφυγικού