Βίντεο των ΝΥΤ εκθέτει απόλυτα την Κυβέρνηση Μητσοτάκη για το προσφυγικό
NYTIMES.COM/VIDEO SCREENSHOT