Βρυξέλλες: Μετανάστες χωρίς χαρτιά φιλοξενούνται σε ναό με την άδεια του ιερέα
SOOC ALEXANDROS MICHAILIDIS