Αυστηρή σύσταση Κομισιόν: Έμφαση σε Υγεία και Εργασία, αργότερα τα δημοσιονομικά