Εκλογές ΗΠΑ: Η Microsoft θωρακίζει το σύστημα καταγραφής εκλογικών αποτελεσμάτων