Εκτελέστηκε ιρανός δημοσιογράφος, που ήταν δυσάρεστος στο καθεστώς