Έρευνα στην Ε.Ε.: Αναξιοπιστία των παραδοσιακών κομμάτων