Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Οι βασικοί πυλώνες δράσεις για το 2021