Η αδαής κυρία Νικολάου αποκάλεσε «Τούρκο», μειονοτικό βουλευτή της Θράκης