Παναγιωτόπουλος: Πρέπει να στείλουμε στρατό στο Σαχέλ για να στηρίξουμε τη φίλη Γαλλία!