«Πώς μιλάνε για τις ΜΕΘ άνθρωποι που δεν ξέρουν τι θα πει νοσοκομείο;»