Τα διεθνή ΜΜΕ και Ευρωπαίοι πολιτικοί για την απόφαση της δίκης της ΧΑ