Τζεντιλόνι: Ανάπτυξη θα δούμε το 2022 – Αβεβαιότητα για πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες