Αλμέιδα: Την «πίεση» στο ποδόσφαιρο να τη χρησιμοποιούμε λιγότερο όσο υπάρχουν πόλεμοι
ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ