Απόφαση-σταθμός στο αμερικανικό ποδόσφαιρο: Ίση αμοιβή ανδρών-γυναικών