Εις το όνομα του Άλκη: «Η δολοφονία του είναι αποτέλεσμα της αποσάθρωσης της κοινωνίας»
ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ /