Φιλιά, χορογραφίες κι ακροβατικά: 24 ποδοσφαιρικοί πανηγυρισμοί που έμειναν στην ιστορία
AP PHOTO CARLO FUMAGALLI