Γ. Πομάσκι: Ο Αθλητισμός οφείλει να πρεσβεύει την αγάπη προς τον Άνθρωπο