Ισπανικός Εμφύλιος: Όταν το ποδόσφαιρο γίνεται εργαλείο αντίστασης και προπαγάνδας