Κραυγή αγανάκτησης από τον Πετρούνια για τις ετοιμόρροπες Ολυμπιακές εγκαταστάσεις