Ο ΟΦΗ πρωτοπορεί και αλλάζει το σήμα του για την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα