ΟΦΗ: Μοναδικός σκοπός της ζωής μου είναι κάθε παιδί να είναι ελεύθερο